Vårt Mål

Syftet med MEXIKONST är att sprida mexikansk talang inom konst och design internationellt. Vi vill visa världen mexikanska kontemporära konstnärer som formger mönster och verk av högsta kvalitet. Konstnärer som genom konsten även söker motivera människor att reflektera över de olika utmaningar som vi idag möter världen över, såsom:

Internationalisering och kulturer som suddas ut, flykten från den fysiska världen till den virtuella världen, och framförallt, de enorma utmaningarna inom miljö såsom jorderosion, föroreningar samt upphörandet av människans nära relation till naturen.